AIGUA

És la instal·lació basada en l’abastiment d’aigua als diferents aparells que en requereixen dins l’habitatge o edifici.

Aquest abastiment es fa amb aigua freda, generalment de la xarxa general de subministrament.

El sistema d’aigua calenta sanitària es produirà dins el propi edifici i mitjançant diferents sistemes i combustibles.