BIOMASSA

La biomassa és aquell combustible format per l’aprofitament del sota bosc i residus del sector de la fusta, que s’utilitza en instal·lacions per generar energia.
Aquest combustible es pot presentar en forma de llenya, estella o pel·let, segons necessitats de la instal·lació; i les instal·lacions poden anar des d’una petita estufa per a calefactar un habitatge a una caldera de grans dimensions per a la generació i distribució de calor a una urbanització o en grans processos industrials.

Biomassa

Els avantatges d’aquestes instal·lacions principalment són:

Estalvi econòmic en el consum: per generar la mateixa energia es necessita el doble de pes que el gasoil, però el cost total representa la metitat.

Sistema ecològic compromès amb el medi ambient: genera menys emissions de CO2 que el que ha absorbit durant el seu cicle de vida.

Afaboreix la neteja dels boscos: els canvis en la societat han fet que l’activitat als boscos s’hagi vist reduïda dràsticament i per això aquests es presentin més bruts i amb més risc d’incendis.

Producte local amb possibilitat de generar llocs de treball.

Astella