CLIMATITZACIÓ

CALEFACCIÓ

És la instal·lació encarregada d’aportar calor a les diferents estances de l’edifici a calefactar per tal d’aconseguir un confort tèrmic òptim durant els mesos freds de l’any.

De sistemes de calefacció en trobem de diferents tipus:

– Radiadors

– Terra tèrmic

– Fanc-oils

– Aeroterms

A part de les estances, també és possible calefactar altres recintes o elements com ara l’aigua d’una piscina.

AIRE CONDICIONAT

És la instal·lació encarregada d’aportar fred a les diferents estances de l’edifici a refredar per tal d’aconseguir un confort tèrmic òptim durant els mesos calurosos de l’any.

De sistemes d’aire condicionat en trobem de diferents tipus:

– Refrescament de terra

– Fanc-oils

– Splits

– Conductes