DISTRIBUCIÓ DE CALOR

Aquesta sistema consisteix a utilitzar un únic generador de calor, tant per aigua calenta sanitaria com per a calefacció i ja sigui mitjançant una caldera de biomassa, gas o altres, per abastir a un grup d’habitatges o edificis. És a dir, amb un punt únic de generació de calor, es distribueix a diferents punts de consum dins un radi establert (district heading)

D’aquesta forma es redueix el consum i alhora també el seu manteniment.

District heating