Engeguem nova instal·lació de biomassa

Engeguem nova instal·lació de biomassa en una casa de turisme rural situada a Sant Pere Despuig (la Vall de Bianya), alimentada amb pel·let emmagatzemat en un sil·lo prefabricat.

Can Sola SM

Instal·lació formada per una caldera de pel·let Herz Pelletstar de 60KW i un dipòsit multifuncional de 635 litres d’inèrcia i 220 litres d’ACS, per alimentar la instal·lació existent de calefacció i ACS de tots els apartaments.

Més informació de la casa rural a:

www.cansola.net

Can Sola