GAS

És la instal·lació encarregada d’abastir d’aquest combustible als diferents aparells que el poden necessitar per a transformar-lo en energia, com ara la caldera o la cuina.

Segons les necessitats i possibilitats de la instal·lació, aquest pot ser gas natural, gas ciutat, gas butà o gas propà.