INSTAL·LACIÓ A LA COBERTA AMB ORIENTACIÓ EST-OEST

824kWp instal·lats i un autoconsum del 99% de l’enegia fotovoltaica produïda, Hilosa cobreix un 30% de les seves necessitats energètiques.

824 kWp instal·lats a la coberta plana de la planta, amb orientació Est-Oest per obtenir la màxima ocupació i el mínim de càrrega sobre la coberta.
Amb un autoconsum del 99% de l’enegia fotovoltaica produïda, Hilosa està assolint un 30% de cobertura de les seves necessitats energètiques.

Hotels Els Grecs
Stockinettes JB

ELS NOSTRES PROJECTES

Alguns dels nostres últims projectes.