GEOTÈRMIA

La geotèrmia és aquella energia que utilitza la inèrcia tèrmica del subsòl per a generar la climatització dels espais, aprofitant que aquest sempre està a una temperatura constant. Així doncs ens aporta frescor a l’estiu i escalfor a l’hivern.

Geotermia

Els avantatges d’aquestes instal·lacions principalment són:

Energia íntegrament neta i constant.

Sistema ecològic compromès amb el medi ambient.